Strona główna

O nas

Jesteśmy specjalistycznym Ośrodkiem leczenia schorzeń narządu ruchu.  Funkcjonujemy na rynku usług medycznych od 2006 roku.

Jesteśmy specjalistycznym ośrodkiem ukierunkowanym na leczenie wrodzonych  i nabytych schorzeń układu narządu ruchu. Rehabilitacja w naszym Ośrodku to przede wszystkim dbałość o jakość usług, dlatego oferta tworzona jest według indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Podchodzimy do swojej pracy profesjonalnie i z pełną odpowiedzialnością.

Przede wszystkim człowiek! – w całej jego złożoności. Nasze motto zapewnia Państwu kompleksową opiekę. Dbamy o rozwój zespołu poprzez stałe podwyższanie kompetencji zawodowych i interpersonalnych, sprawne zarządzamy informacją w obrębie placówki. Pięć lat z rzędu (2012-2017) z rąk Prezydenta Miasta Torunia otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Toruńskiego Sportu.

Czytaj więcej

W ciągu roku:

 • wykonujemy blisko 144 tys. zabiegów fizykalnych,
 • nasi terapeuci spędzają z pacjentami ponad 6 tys. godzin na sali kinezyterapii,
 • wykonujemy 7 tys. masaży i terapii manualnych,
 • prowadzimy 4 tys. indywidualnych ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej,
 • współpracowaliśmy bądź współpracujemy z blisko 23 klubami i związkami sportowymi, w tym czasie opieką objęliśmy ponad 900 sportowców z kraju i za zagranicy.

W ciągu 16 lat działalności odnotowaliśmy:

 •  przyjęcie ponad 16 tysięcy pacjentów, w tym: 12,5 tysiąca osób dorosłych, 4 tysiące dzieci i młodzieży

Oferta

 • Odzyskaj mobilność
 • Zabezpiecz zdrowie
 • Trzymaj się prosto
 • Wspieramy aktywnych
 • Zabiegi fizykalne
 • Masaż leczniczy
 • Terapia manualna
 • Wkładki ortopedyczne Ekovel®
 • Cennik

Odzyskaj mobilność

Odzyskaj mobilność – obszary naszych działań terapeutycznych

Specjalizujemy się w rehabilitacji ortopedyczno – urazowej i neurologicznej. Ważną częścią naszej działalności jest rehabilitacja sportowa oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży. Naszą ambicją jest również rozwijanie świadomości zdrowotnej wśród pacjentów dotkniętych rozmaitymi dolegliwościami narządu ruchu, jak również osób zdrowych, które chciałyby prewencyjnie zadbać o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

Realizujemy programy terapeutyczne w zakresie:

 • rehabilitacji sportowej (dla osób zawodowo i amatorsko uprawiających sport)
 • rehabilitacji ortopedycznej i urazowej (w stanach pourazowych: złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, po zabiegach rekonstrukcyjnych)
 • rehabilitacji neurologicznej (po udarach, wylewach, urazach czaszkowo- mózgowych i zabiegach neurochirurgicznych)
 • leczenia zespołów bólowych kręgosłupa
 • terapii wad postawy u dzieci i młodzieży

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Zabezpiecz zdrowie

Zabezpiecz zdrowie – profilaktyka w fizjoterapii

Powszechnie zakłada się, że osoba trafiająca na fizjoterapię zmaga się z z jakimś problemem zdrowotnym związanym z układem narządu ruchu. Ciągle jeszcze, pomimo rosnącej świadomości w tym zakresie postrzegamy fizjoterapię jako lek „na coś”. Tymczasem współczesna fizjoterapia to także skuteczne narzędzie profilaktyczne, a spora ilość metod i sprzęt wykorzystywany pozwala na prowadzenie programów treningowych dla osób zdrowych, chcących poprawić wydolność, zadbać o sylwetkę bądź pozbyć się nadmiernej masy ciała. To także cała gama oddziaływań związanych z profilaktyką urazów, głównie tych związanych z amatorskim uprawianiem sportu oraz szeroko pojmowaną odnową biologiczną.

Podstawą w przygotowaniu do amatorskiego uprawiania sportu są m.in.:

 • stretching,
 • ćwiczenia sensomotoryczne,
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne,
 • szeroka gama zabiegów fizykalnych, masaży i terapia manualna
Poprzez trening fizjoterapeutyczny przygotujemy Państwa do amatorskiego uprawiania biegów (w tym półmaratonów i maratonów), uprawiania sportów sezonowych: narciarstwa, snowboardu, uprawiania sportów zespołowych: piłki nożnej, futsalu, siatkówki czy koszykówki, poprawimy ogólną sprawność fizyczną i wydolność.

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Trzymaj się prosto

Trzymaj się prosto – diagnostyka i terapia wad postawy

Współczesny styl życia – ograniczenie aktywności ruchowej lub jej całkowity brak, wadliwe ergonomicznie stanowiska do nauki i pracy oraz coraz większy procentowy odsetek czasu spędzanego w warunkach niekorzystnych dla naturalnego rozwoju naszego organizmu sprzyjają powstawaniu licznych dysfunkcji narządu ruchu. Zmiany te w oczywisty sposób dotyczą także młodego pokolenia, a konsekwencje w postaci wad postawy u dzieci i młodzieży to obecnie bardzo ważny problem społeczny.  Statystyki dotyczące częstości występowania zaburzeń w statyce ciała u dzieci w naszym kraju są bardzo niepokojące. Według różnych danych ponad połowa z nich ma wady postawy ciała. W praktyce oznacza to, że dzieci te wymagają zwiększonej opieki i działań profilaktyczno – leczniczych.

W stworzonym przez Ośrodek Rehabilitacji Remedis Laboratorium Badania Wad Postawy opracowujemy i wdrażamy kompleksowe programy profilaktyki i terapii u dzieci zagrożonych wadami postawy.

Oferujemy badania scrinningowe w zakresie wad postawy:

 • w Ośrodku Rehabilitacji Remedis
 • w szkołach
Krok I:  Diagnoza
Podstawę każdego dobrze dobranego programu terapeutycznego stanowi dokładna i rzetelna diagnoza. W realizowanym przez Ośrodek Programie wykonujemy ją przy użyciu najnowocześniejszej aparatury do komputerowej oceny postawy ciała oraz stóp. Badania są całkowicie nieinwazyjne a ich duża dokładność pozwala na zauważenie wad w początkowym etapie ich rozwoju.
Komputerowe badanie pleców
Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu komputer wyznacza trójwymiarowy obraz pleców (tzw. mapę warstwicową) i dokładnie analizuje ponad 50 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Urządzenie pozwala wychwycić wszelkie asymetrie w budowie ciała a dokładność pomiaru daje możliwość zauważenia pierwszych, niewidocznych jeszcze gołym okiem cech skrzywień.
Komputerowe badanie stóp
Pozwala na ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca oraz obserwację sfer nośnych, dzięki czemu można stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku oraz stwierdzić ewentualne nieprawidłowości w ukształtowaniu stopy.

Krok II: Konsultacje fizjoterapeutyczne
Oprócz badania komputerowego proponujemy również dodatkowe konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży u których wykryto znaczne odchylenia w statyce ciała. Konsultacje takie pozwalają na pogłębioną diagnozę oraz wprowadzenie indywidualnego programu terapii, jak również w uzasadnionych wskazaniach użycie zaopatrzenia ortopedycznego w postaci gorsetu.

Krok III: Terapia
W leczeniu wad postawy u dzieci i młodzieży nasi terapeuci wykorzystują:

 • trójpłaszczyznową korekcję skolioz metodą Schroth
 • metodę FITS (Funkcjonalną Indywidualną Terapię Skolioz)
 • metodę Bobath

Wdrażamy również kompleksowe programy profilaktyczne i lecznicze zapraszając do współpracy przedszkola i szkoły z naszego miasta i regionu. W trosce o najwyższą jakość naszych usług dzielimy nasze działania na:

 • prewencyjne – grupowa gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci i młodzieży prowadzona na terenie szkoły czy przedszkola (dla dzieci bez zaburzeń w statyce ciała)
 • lecznicze – indywidualna gimnastyka korekcyjna prowadzona w Ośrodku Rehabilitacji Remedis (w przypadku stwierdzonej wady)

Metodologia taka pozwala na optymalne i co ważne skuteczne postępowanie terapeutyczne, z jednej strony, z drugiej zaś na propagowanie stylu życia opartego na ruchu, który stanowi ważny element w rozwoju każdego dziecka.

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Wspieramy aktywnych

Wspieramy aktywnych – fizjoterapia w sporcie

W ostatnich latach w wyniku zwiększonego zainteresowania sportem, zarówno wyczynowym, jak i amatorskim oraz tendencją w kierunku poprawiania ogólnej sprawności fizycznej odnotowuje się znacznie więcej urazów związanych z uprawianiem sportu.
Urazy te można podzielić na: ostre (złamania, zwichnięcia, skręcenia) oraz uszkodzenia typu przeciążeniowego będące wynikiem długotrwałych, niekorzystnych stanów fizjologicznych spowodowanych przetrenowaniem, czy nawet wykonywaniem specyficznych czynności zawodowych, w których dochodzi najczęściej do dysfunkcji  w obrębie tkanek miękkich z toczącymi się procesami zapalnymi, np.: naciągnięcia ścięgien, łokieć tenisisty czy golfisty, kolano skoczka itp.
Niektóre z wymienionych urazów wymagają leczenia operacyjnego, którego ostateczny wynik jest jednak w znacznej mierze uzależniony od specjalistycznej rehabilitacji prowadzonej w oparciu o skoordynowane działania: lekarzy, fizjoterapeutów, współpracy trenerów sportowych oraz trenerów odnowy biologicznej.

W naszym Ośrodku stawiamy na kompleksową obsługę medyczną opartą na pełnej diagnostyce, konsultacjach lekarzy specjalistów oraz zespołu doświadczonych fizjoterapeutów bazującego na dobrze przemyślanych i dobranych indywidualnie programach terapeutycznych dotyczących:

 • profilaktyki urazów sportowych
 • usprawniania po przebytych urazach
 • fizjoterapeutycznego wspomagania treningu sportowego

Zapraszamy do współpracy kluby sportowe i indywidualnych zawodników oraz osoby amatorko uprawiające sport z przekonaniem, że nasze usługi pomogą Państwu bezpiecznie i profesjonalnie oraz zdrowo uprawiać ulubioną dyscyplinę sportu

Zaufali nam:
Twarde Pierniki SA
TKK Nestle Pacific
Elana
Poli Budowlani Toruń
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu
Flisak Złotoria

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Zabiegi fizykalne

Zabiegi fizykalne

 • Elektroterapia
 • Ultradźwięki
 • Laseroterapia
 • Pole magnetyczne
 • Światło i ciepłolecznictwo
 • Masaż wirowy kończyn
 • Krioterapia miejscowa

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Masaż leczniczy

Masaż leczniczy

 • Masaż klasyczny całego ciała
 • Masaż klasyczny kręgosłupa
 • Masaż klasyczny kończyn
 • Drenaż limfatyczny
 • Masaż segmentarny
 • Masaż sportowy
 • Masaż relaksacyjny
 • Masaż gorącymi kamieniami

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Terapia manualna

Terapia manualna

Nasi terapeuci manualni pracują w oparciu o:

 • Terapię mięsniowo- powięziową
 • Terapię czaszkowo – krzyżową (Craniosacralną)
 • Gezielte Diagnose und technik der chiropraktik – metodę Ackermana
 • Metodę Mc Kenzie
 • Metodę Mulligana
 • Neuromobilizacje
 • Terapię punktów spustowych – Trigger points
 • Masaż tkanek głębokich – Deep tissue massage

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Wkładki ortopedyczne Ekovel®

Ortopedyczne wkładki z funkcją regulacji

Wkładki Ekovel Step Correct to stopniowe i bezbolesne unoszenie obniżonych łuków podbicia stopy i ustawienie ich w prawidłowej pozycji fizjologicznej.

IDEA

Zmiany w kształcie i pozycji stóp i nóg mają duży wpływ na postawę, statykę i biomechanikę ciała. Dlatego korekcję w tym zakresie należy wprowadzać stopniowo, tak jak aparaty ortodontyczne korygują zęby.

ROZWIĄZANIE

Ekovel Step Correct – solidne wkładki ortopedyczne specjalnie zaprojektowane do podparcia i stopniowej korekcji łuków stóp.

REZULTATY

Stopniowe i bezbolesne podnoszenie łuków stóp, odciążenie punktów nadmiernego ucisku, eliminacja pronacji i supinacji stóp  oraz korekcja statyki i biomechaniki ciała. W efekcie przywrócenie prawidłowej statyki ciała, eliminacja bólu kolan, bioder  i kręgosłupa wynikającego z nieprawidłowego ukształtowania stóp.

Wkładki ortopedyczne Ekovel Step Correct:

 • Zapobiegają deformacjom stóp u dzieci i dorosłych
 • Zapobiegają  bólom w okolicy nóg, bioder i kręgosłupa
 • Zapobiegają powstawaniu kolan koślawych i szpotawych u dzieci
 • Mają korzystny wpływ na prawidłową pracę ścięgien Achillesa
 • Zmniejszają zmęczenie występujące podczas stania i chodzenia
 • Powodują lepsze krążenie krwi obwodowej w nogach i stopach

Co czy czyni je wyjątkowymi?

Różnią się one od pozostałych dostępnych wkładek ortopedycznych jednym ważnym szczegółem: w środku wkładki, w części odpowiedzialnej za podtrzymywanie wewnętrznego podłużnego łuku stopy, istnieje bardzo precyzyjny mechanizm, za pomocą którego dostosowuje się wysokość wkładki. Mechanizm jest okresowo regulowany, co stopniowo zwiększa wysokość podbicia w dziesiątych części milimetra.

Regulacja odbywa się co 7–14 dni, aż do ostatecznego celu: podniesienia łuku stopy do odpowiedniej wysokości korygującej. Czas korekcji stopy trwa od czterech do sześciu miesięcy, a ulgę odczuwa się od pierwszego dnia używania wkładek.

Dla kogo są dostępne?

Wkładki mogą być używane przez wszystkie osoby z płaskostopiem, od małych dzieci po osoby starsze. Dzieci i młodzi ludzie, których kościec oraz aparat mięśniowo- więzadłowy rośnie, mają szansę trwale skorygować swoje stopy za pomocą wkładek Ekovel Step Correct, a osoby starsze mogą pozbyć się codziennego bólu pleców i nóg spowodowanego wypłaszczonym łukiem i obniżonym podbiciem.

Za pomocą prostego i precyzyjnego badania w naszym Ośrodku sprawdzisz, czy Ty i Twoje dzieci macie deformacje stóp, które mogłyby powodować zaburzenia w statyce i biomechanice ciała. Dzięki innowacyjnym i unikalnym przyrządom pomiarowym oraz systemowi diagnostycznemu określimy dokładny poziom obniżenia łuków obu stóp. Precyzyjne mierniki analogowe pokazują dokładną długość, szerokość i głębokość poprzecznych i podłużnych łuków obu stóp oraz różnicę w ich kształcie.

Specjalne oprogramowanie określa prawidłowe parametry korekcyjne w oparciu o ustalone pomiary stanu  stopy oraz zaleca metodę i dynamikę terapii, która najlepiej odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom korekcyjnym.

Innowacyjny patent profesora Velimira Grujicica – regulowana wkładka ortopedyczna Ekovel Step Correct – pozwala całkowicie usunąć lub stopniowo i bezboleśnie zneutralizować większość deformacji stóp w procesie, który nie zakłóci i nie wpłynie negatywnie na inne struktury więzadłowe czy kostne.

Od stopy zaczyna się poprawna postawa całego ciała!

 

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Cennik

Cennik

Cennik obowiązujący od 15 stycznia 2024
Fizykoterapia
Galwanizacja 15 zł
Jonoforeza 15 zł
Prądy diadynamiczne 15 zł
Prądy interferencyjne 15 zł
Elektrostymulacja 15 zł
Prądy Tens 15 zł
Prądy Traberta 15 zł
Ultradźwięki 15 zł
Laseroterapia 15 zł
Pole magnetyczne 15 zł
Sollux 15 zł
Krioterapia miejscowa (1 obszar ciała) 17 zł
Elektrostymulacja nerwu twarzowego 20 zł
HILT 50 zł *
Fala uderzeniowa 100 zł *
Kinezyterapia
Rehabilitacja neurologiczna 50 zł
Rehabilitacja ortopedyczno – urazowa 50 zł
Gimnastyka ogólnokondycyjna 50zł
Szkoła pleców (ćw. w zespołach bólowych kręgosłupa) 50 zł
Ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) 25 zł
Instruktaż dla pacjenta – zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu (do 60 min.) 100 zł*
Ćwiczenia na mięśnie dna miednicy (Kegla) (do 60 min.) 120 zł*
Konsultacja dla kobiet w ciąży + ćwiczenia (do 60 min.) 120 zł*
Kinesiotaping 45 zł*
Masaż leczniczy
Klasyczny (do 30 min.) 65 zł
Drenaż limfatyczny (do 60 min.) 160 zł*
Relaksacyjny całego ciała (do 60 min.) 150 zł*
Ujędrniający (uda, pośladki, brzuch) (do 60 min.) 150 zł*
Masaż bańką chińską (do 60 min.) 120 zł*
Terapia manualna (do 30 min.) 80 zł
Masaż gorącymi kamieniami (do 60 min.) 150 zł*
Terapia blizn ( do 30 min.) 80 zł
Igłoterapia 90 zł*
Kobido (do 90 min.) 190 zł*
Terapia stawów skroniowo – żuchwowych (do 60 min.) 150 zł*
Konsultacje
Fizjoterapeutyczna z terapią manualną (do 60 min.) 150 zł*
Fizjoterapeutyczna (do 30min.) 70 zł*
Remedis aktywnie
Pojedyncze zajęcia grupowe z instruktorem 35 zł*
Zajęcia grupowe raz w tygodniu – karnet miesięczny 120 zł*
Wkładki ortopedyczne Ekovel
Konsultacja (bez zakupu wkładek) 80 zł*
Wkładki Ekovel (konsultacja wstępna + zakup wkładek + dwie konsultacje kontrolne) 560 zł*

Emeryci i renciści 20% zniżki
Na świadczenia oznaczone gwiazdką (*) zniżki nie obowiązują

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Informacje dla pacjentów

Wybierz jakim pacjentem jesteś

Nasz ośrodek przyjmuje pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie umowy na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej zawartej z kujawsko – pomorskim oddziałem NFZ

Należy przy tym pamiętać o paru istotnych kwestiach

 • e-skierowanie na zabiegi ważne jest 30 dni od czasu jego wystawienia. W tym czasie e-skierowanie musi zostać zarejestrowane w naszej placówce, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja
 • pacjenci mogą rejestrować telefonicznie podając 4 cyfrowy kod e-skierowania oraz numer PESEL
 • pacjenci wpisywani są w kolejki oczekujących, a świadczenia wykonywane są zgodnie z datą ich rejestracji
 • skierowania z adnotacją pilne są realizowane w możliwe najbliższym terminie, nie oznacza to jednak, że są wykonywane poza kolejnością
 • kod e-skierowania jest jednorazowy, co oznacza, że nie można go wycofać po dokonaniu rejestracji w naszej placówce

Do świadczeń poza kolejnością mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepów
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Osoby represjonowane i kombatanci
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Zapraszamy do współpracy zakłady pracy, z którymi podpisujemy umowy na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz odnowy biologicznej

 • Finansowanie takich świadczeń pochodzi najczęściej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Pacjenci korporacyjni są przyjmowani zazwyczaj w możliwie najszybszym terminie i nie muszą posiadać skierowań na zabiegi
 • Każda pierwsza wizyta jest poprzedzona konsultacją fizjoterapeutyczną

Każdy pacjent trafiający do naszego ośrodka z e-skierowaniem na zabiegi fizjoterapii z prywatnego gabinetu może skorzystać z naszych usług odpłatnie

 • W przypadku braku takiego skierowania, każda pierwsza wizyta poprzedzona jest konsultacją fizjoterapeutyczną
 • Należy przy tym pamiętać, aby zabrać, o ile to tylko możliwe, posiadaną dokumentację medyczną związaną z daną wizytą (RTG, USG, rezonans magnetyczny, itd.)
 • Udzielamy również świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej osobom, które posiadają prywatne ubezpieczenia zdrowotne
 • Pacjenci posiadający prywatne ubezpieczenie zdrowotne kierowani są na zabiegi na podstawie e-skierowania lekarskiego
 • Nasza placówka weryfikuje, czy pakiet danego pacjenta zawiera zlecone usługi
 • Pacjenci LUX MED muszą mieć skierowanie wystawione do naszej placówki
 • Rejestracji na zabiegi pacjenci mogą dokonywać telefonicznie

Współpracujemy obecnie z następującymi korporacjami medycznymi o zasięgu ogólnokrajowym:

 • LUX MED
 • Enel-Med
 • Signal Iduna
 • Allianz
 • Optus

Wydarzenia

Zespół

 • Bartłomiej Berent
 • Agnieszka Buda
 • Emilia Depczyńska
 • Dobrosława Gawińska
 • Emilia Górzkowska-Berent
 • Ewa Jeżewska
 • Katarzyna Kwaśnik
 • Natalia Lamparska
 • Natalia Piłat
 • Iga Piwińska
 • Marek Urtnowski

Bartłomiej Berent

magister fizjoterapii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Absolwent szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu na kierunku technik masażysta

Ukończone kursy:

 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia mięśniowo powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • Kinesiology Taping
 • Mobility i Prawidłowe wzorce w treningu siłowym
 • Kompleksowa fizjoterapia sportowca w fazie ostrej
 • Miejsca skrzyżowania napięć kluczowe punkty w terapii manualnej
 • Diagnostyka w fizjoterapii ortopedycznej – testy kliniczne
 • Anatomia palpacyjna z rozluźnianiem struktur mięśniowo-powięziowych
 • Flossing – FTM Rockfloss

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Agnieszka Buda

magister fizjoterapii

Absolwentka studiów magisterskich kierunek fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Stale podnosząca swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach.

Ukończone szkolenia:
• Dysfunkcje kompleksu CCAT- diagnostyka różnicowa i terapia
• Terapia manualna w chorobach przewlekłych zatok
• Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe
• Stawy skroniowo- żuchwowe diagnostyka i terapia
• Kompleksowa terapia blizn
• Suche igłowanie- medyczna akupunktura
• Masaż Kobido- japoński lifting twarzy
• Kompleksowa fizjoterapia w uroginekologii
• PNF podstawowy
• Diagnostyka różnicowa narządu ruch
• Terapeuta Spa

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Emilia Depczyńska

magister fizjoterapii

Absolwentka studiów magisterskich  kierunek fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  Pracująca w zawodzie od 2008 roku.  Autorka 12 poradników o tematyce zdrowia i aktywności fizycznej.  Trenerka i konsultantka kobiet w ciąży i połogu.  Ciągle kształcąca się i  rozwijająca swoje zainteresowania. Otwarta na nowe metody i narzędzia do  pracy z pacjentami z różnymi problemami zdrowotnymi.

Ukończone kursy z zakresu fizjoterapii:

 • Kurs Kinesiology Taping (2008)
 • Kurs Mc. Kenziego  leczenie zespołów bólowych kręgosłupa (2008)
 • Kurs Ackermanna metody twarde terapii manualnej ( 2009)
 • Trigger Points-punkty spustowe i napięciowe mięśni ( 2010)
 • Anatomy Trains – terapia powięziowa ( 2010)
 • Kinetic Control – kręgosłup lędźwiowy ( 2011)
 • Kurs terapii Mulligana  ( 2013)
 • Kurs terapii manualnej szkoła Niemiecka  (2014)
 • Kurs tkanek miękkich ( 2014)
 • Kurs  DRA- rozejście kresy białej u kobiet w ciąży i po porodzie (2017)
 • Kurs nietrzymania moczu- uroginekologia ( 2017)
 • Warsztaty z refleksoterapii stóp  (2018)
 • Neuromobilizacja ( 2020)
 • Miejsce skrzyżowania napięć mięśniowych w terapii manualnej ( 2020)
 • Terapia manualna w ostrych dolegliwościach bólowych (2020)
 • Narzędziowa terapia tkanek miękkich (2021)
 • Osteopatyczna diagnostyka i terapia bólów głowy (2021)
 • Zintegrowana praca na bliźnie -10metod  i igłowanie  (2021)

Ukończone kursy z zakresu aktywności fizycznej:

 • Instruktor i przewodnik  Nordic Walking i Gymstic (2007)
 • Kurs Pierwszej Pomocy (2007)
 • Instruktor rekreacji ruchowej i fitnessu ( 2008)
 • Traumatologia sportowa- leczenie urazów sportowych (2010)
 • Aktywność kobiet w ciąży i połogu ( 2011)
 • Body Logistic System – trener personalny   (2013)
 • Trener osobisty BLS powrót do formy po urazach sportowych (2013)
 • Buggy Gym- aktywność fizyczna mam z dziećmi  (2016)
 • Profilaktyka i reedukacja mięśni dna miednicy  wg. COREFIT System(2020)

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Dobrosława Gawińska

koordynator Ośrodka

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Emilia Górzkowska-Berent

magister fizjoterapii

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Ukończone kursy:

 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich
 • Techniki energizacji mięśni
 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • Technika aktywnego rozluźnania
 • Taping rehabilitacyjny (Taping w rehabilitacji i sporcie)
 • Kurs masażu I i II stopnia
 • -PNF 1 i PNF2 (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
 • Miejsca skrzyżowania napięć, kluczowe punkty w terapii manualnej
 • Neuromobilizacje
 • Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego
 • Powięź. Zintegrowanie techniki mięśniowo-powięziowe

Ukończone warsztaty:

 • Ból barku. Połączenie tułowia z kończyną górną
 • Szyja- ból karku
 • Terapia bólu kręgosłupa lędźwiowego.

 

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Ewa Jeżewska

koordynator Ośrodka

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Katarzyna Kwaśnik

magister fizjoterapii

Absolwentka uczelni CM UMK w Bydgoszczy oraz Policealnej Szkoły Medicus ukończonej z tytułem technika masażysty. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w bydgoskim Sue Ryder z pacjentami neurologicznymi oraz onkologicznymi, a w ramach praktyk zawodowych miała okazję pracować w Cywilno-Wojskowym Klubie Sportowym Zawisza w Bydgoszczy. Prywatnie pasjonatka aktywności fizycznych takich jak siatkówka, kalistenika oraz pole dance. Jej zamiłowanie sportowe sprawia, że ćwiczenia z pacjentami to dla niej przyjemność.

Kursy z zakresu fizjoterapii:

 • kurs kinesiotapingu KT1 i KT2 (2018)
 • szkolenie z rehabilitacji kolana w najczęściej spotykanych procedurach operacyjnych (2018)
 • kompleksowa fizjoterapia sportowca w fazie ostrej (2019)
 • PNF podstawowy (2021)
 • zintegrowane techniki drenażowe – szybki sposób na wybrane obrzęki (2021)

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Natalia Lamparska

magister fizjoterapii

Natalia Piłat

magister fizjoterapii

Magister fizjoterapii Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz absolwentka Medycznego Studium Zawodowego na kierunku technik masażysta.

Ukończone szkolenia kierunkowe:
• Podstawy terapii manualnej
• Podstawy metod neurofizjologicznych PNF cz.I i II
• Kompleksowa terapia blizn
• Neuromobilizacje
• Manipulacja Powięzi
• Masaż tkanek głębokich
• Kinesiology Taping
• Trening Funkcjonalny Dzieci i Młodzieży
• Maderoterapia
• Terapeuta Spa

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Iga Piwińska

magister fizjoterapii

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (kierunek fizjoterapia,  specjalność: fizjoterapia w sporcie).

Na co dzień zajmuje się głównie pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi. Skupia się na znalezieniu przyczyny dolegliwości i holistycznej pracy z pacjentem, a nie jedynie leczeniu objawowym. Uważa, że ważną rolę w procesie rehabilitacji odgrywa stosowanie profilaktyki zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Prowadzone przez nią terapie oraz ćwiczenia są indywidualnie dostosowywane do możliwości, stanu i oczekiwań pacjenta.

Dodatkowo wykonuje masaże relaksacyjne, gorącymi kamieniami oraz bańką chińską.

Prywatnie ceni sobie aktywny wypoczynek (wspinaczka sportowa, bieganie, jazda na monocyklu).

Ukończone kursy:

 • terapia manualna (2021)
 • narzędziowa terapia tkanek miękkich IASTM – FMT BLADES (2021)
 • diagnostyka w fizjoterapii ortopedycznej – testy kliczniczne (2021)
 • anatomia palpacyjna z rozluźnianiem struktur mięśniowo-powięziowych (2021)
 • Kinesio Taping KT1&KT2 (2016)

Umów się na wizytę

56 654 93 70

Marek Urtnowski

fizjoterapeuta, technik masażysta

Ukończone szkoły:

 • Policealna Szkoła Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: Technik masażysta
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego kierunek Fizjoterapia I stopnia

Kursy:

 • Masaż tkanek głębokich. Prowadzący dr n. med. Marcin Wytrążek
 • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu. Prowadzący mgr Marcin Brzozowski

Umów się na wizytę

56 654 93 70