Dla pacjentów

Informacje dla pacjentów

Wybierz jakim pacjentem jesteś

Nasz ośrodek przyjmuje pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie umowy na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej zawartej z kujawsko – pomorskim oddziałem NFZ

Należy przy tym pamiętać o paru istotnych kwestiach

 • e-skierowanie na zabiegi ważne jest 30 dni od czasu jego wystawienia. W tym czasie e-skierowanie musi zostać zarejestrowane w naszej placówce, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja
 • pacjenci mogą rejestrować telefonicznie podając 4 cyfrowy kod e-skierowania oraz numer PESEL
 • pacjenci wpisywani są w kolejki oczekujących, a świadczenia wykonywane są zgodnie z datą ich rejestracji
 • skierowania z adnotacją pilne są realizowane w możliwe najbliższym terminie, nie oznacza to jednak, że są wykonywane poza kolejnością
 • kod e-skierowania jest jednorazowy, co oznacza, że nie można go wycofać po dokonaniu rejestracji w naszej placówce

Do świadczeń poza kolejnością mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepów
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Osoby represjonowane i kombatanci
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Zapraszamy do współpracy zakłady pracy, z którymi podpisujemy umowy na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz odnowy biologicznej

 • Finansowanie takich świadczeń pochodzi najczęściej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Pacjenci korporacyjni są przyjmowani zazwyczaj w możliwie najszybszym terminie i nie muszą posiadać skierowań na zabiegi
 • Każda pierwsza wizyta jest poprzedzona konsultacją fizjoterapeutyczną

Każdy pacjent trafiający do naszego ośrodka z e-skierowaniem na zabiegi fizjoterapii z prywatnego gabinetu może skorzystać z naszych usług odpłatnie

 • W przypadku braku takiego skierowania, każda pierwsza wizyta poprzedzona jest konsultacją fizjoterapeutyczną
 • Należy przy tym pamiętać, aby zabrać, o ile to tylko możliwe, posiadaną dokumentację medyczną związaną z daną wizytą (RTG, USG, rezonans magnetyczny, itd.)
 • Udzielamy również świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej osobom, które posiadają prywatne ubezpieczenia zdrowotne
 • Pacjenci posiadający prywatne ubezpieczenie zdrowotne kierowani są na zabiegi na podstawie e-skierowania lekarskiego
 • Nasza placówka weryfikuje, czy pakiet danego pacjenta zawiera zlecone usługi
 • Pacjenci LUX MED muszą mieć skierowanie wystawione do naszej placówki
 • Rejestracji na zabiegi pacjenci mogą dokonywać telefonicznie

Współpracujemy obecnie z następującymi korporacjami medycznymi o zasięgu ogólnokrajowym:

 • LUX MED
 • Enel-Med
 • Signal Iduna
 • Allianz
 • Optus

Wydarzenia